Netwerk Diëtisten Bariatrische Chirurgie

Het Netwerk Diëtisten Bariatrische Chirurgie (NDBC) is opgericht door Nienke ten Hoor-Aukema in 2004 als netwerk van en voor diëtisten die zich gespecialiseerd hebben in bariatrische chirurgie. We zijn een kenniscentrum van diëtisten die patiënten begeleiden rondom een bariatrische operatie. Samen verzamelen we informatie en delen actief expertise. Tevens stimuleren we educatie van diëtisten en wetenschappelijk onderzoek.

Visie

Diëtisten aangesloten bij het Netwerk Diëtisten Bariatrische Chirurgie (NDBC) delen hun specialistische kennis over voeding bij cliënten rondom bariatrische chirurgie. Samenwerking van gespecialiseerde diëtisten in de eerste- en tweede lijn creëert een dekking van bariatrie diëtisten in Nederland

Missie

Het Netwerk Diëtisten Bariatrische Chirurgie (NDBC) is het kenniscentrum van diëtisten die patiënten begeleiden rondom een bariatrische operatie. Zij verzamelen informatie en delen actief expertise. Zij stimuleren educatie en wetenschappelijk onderzoek.